ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

Секція “ГІДРОЛОГІЯ ТА ОКЕАНОЛОГІЯ”

Вивчення гідрології сприяє залученню учнівської молоді до пошукової, дослідницької роботи, поглибленню і розширенню знань з гідрології, активізації пізнавальної діяльності. На заняттях у вихованців формуються природничо-науковий світогляд, екологічна культура та громадянська свідомість, здійснюється їх допрофесійна підготовка з природничих наук.

Секція “КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ”

Заняття в секції спрямовані на формування в учнів прагнення системного пошуку, поглиблення знань у галузі метеорології та кліматології, засвоєння спеціальної наукової термінології, вироблення аналітичного погляду на проблеми сьогодення. природних і соціальних явищ для аналізу та оптимізації їх функціонування.

Секція “ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО”

На заняттях секції учні вивчають частини географічної оболонки Землі, як відкритої системи, що функціонує під впливом численних факторів, суспільно-географічний аналіз економічних, соціальних та екологічних показників, що характеризують взаємодію суспільства і природи України.

Секція “ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ”

На заняттях секції учні  вивчають   історію розвитку земної кори, її склад, будову, рухи, закономірності утворення і поширення корисних копалин. На заняттях підвищується інтерес учнів до вивчення геології, розвивається їхнє логічне мислення,  розвиваються  дослідницькі уміння науково-дослідницька, пошукова діяльність.

You may also like...