Category: Про академію

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері...

Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу Конотопської міської малої академії наук учнівської молоді  є державна мова – українська. Відповідно до статті 7 Закону України “Про освіту”, мовою освітнього процесу в...

Правила поведінки здобувачів освіти Конотопської МАН

 Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти МАЮТЬ ПРАВО на: –  навчання упродовж життя та академічну мобільність; – індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується,...

Правила прийому до Конотопської МАН

Мала академія здійснює свою освітню діяльність в позаурочний та позашкільний час і об’єднує на принципах добровільності та доступності учнів закладів загальної середньої освіти  та закладів освіти...

ПРОГРАМНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАПРЯМУ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 Міністерство освіти і науки України Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області Конотопська міська мала академія наук учнівської молоді           ПРОГРАМНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ...