ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Секція “ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ”

У секції вивчається сукупність грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні особи, підприємства, формування і використання капіталу, організація фінансової діяльності суб’єктів господарювання і джерела фінансування підприємств.

Секція “ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ”

У секції учні вивчають загальні закономірності господарського життя, економічні закони суспільства, основну проблему економічного життя людства і економічної науки– обмеженість ресурсів та безмежність людських потреб.

Секція “МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА”

У секції вивчається взаємодія окремих економічних суб’єктів та досліджується механізм функціонування конкретних ринків, а також закономірності функціонування економіки країни в цілому (або її частини, наприклад, галузі)

You may also like...