Category: Відділення та секції

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК

Секція “ЕКОЛОГІЯ” Сьогодні екологія поєднує усі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки з метою пошуку шляхів оптимального розвитку людства та нових методів збереження біосфери планети. Екологія...

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

Секція “ГІДРОЛОГІЯ ТА ОКЕАНОЛОГІЯ” Вивчення гідрології сприяє залученню учнівської молоді до пошукової, дослідницької роботи, поглибленню і розширенню знань з гідрології, активізації пізнавальної діяльності. На заняттях у...

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Секція “ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ” У секції вивчається сукупність грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні особи, підприємства, формування і використання капіталу, організація фінансової діяльності суб’єктів...